MÁSIK VILÁG – ÉLET AZ ÉLET UTÁN

Paulinyi Tamás író, pszi-kutató – vetítéssel és beszélgetéssel egybekötött – előadássorozata vendége: Dr. Sári László orientalista, író


Paulinyi Tamás – az elmúlt években R. Kárpáti Péterrel tartott – nagy sikerű előadássorozata az Örkény István könyvesboltban az idei évadban is folytatódik.

A keletkutató vendéggel a tibeti buddhizmus halállal és a túlvilággal kapcsolatos felfogásáról és hagyományairól beszélgethetünk.

Sári László (1950–) magyar–tibeti szakon végzett az ELTÉ-n. Kutatási területe a régi ázsiai irodalom és filozófia. Doktori disszertációját a tibeti verselmélet kérdéseiből írta. Publikációiban a nyugati és a keleti gondolkodás határait, a különböző logikai rendszerek jellemzőit vizsgálja. Verselméleti kérdésekkel foglalkozó munkái a nyugati versformák és a tibeti költészet formai sajátosságait vizsgálják.

Magyarul először az ő munkáiból ismerhette meg az olvasóközönség Cangjang Gjaco, a 6. dalai láma költészetét és a tibeti népköltészetet (Tibeti dalok, Európa Kiadó, 1984, Lelked szélfútta madártoll, Írás Kiadó 1999). Íróként a Su-la-ce néven kiadott Lin-csi-történeteivel lett ismert és népszerű (Lin-csi apát minden szava, Európa Kiadó, 2017).  Legutóbb megjelent kötete: Dilettánsok történelme – Nyugat és Kelet (Corvina Kiadó, 2019).

1975 óta a Magyar Rádió szerkesztője. Műsorai (A Kelet kapujában, Keleti Társalgó, Az Este) a Távol-Kelet kultúráit mutatják be a szélesebb közönségnek. Ugyancsak e célt szolgálja közreműködése a különböző televíziós csatornák ismeretterjesztő sorozataiban, műsoraiban. Több egyetem és főiskola előadója. Eddigi munkásságért József Attila-díjat kapott.

A helyszínen Paulinyi Tamás a Kossuth Kiadónál megjelent Utak, mesterek, a Bólébál és a Parapszichológia, a rejtélyek világa című könyvét dedikálja.