Liliomok kertje

Paál Zsuzsanna könyvének bemutatója Lőrincz Gabriella közreműködésével

könyvbemutató


Paál Zsuzsanna Liliomok kertje című kötetének műfaja nehezen meghatározható. Befogadása egyrészt intellektuális élmény, hiszen a műelemző igénnyel felvázolja az olvasónak a liliom-motívum jelentésrétegeit, különféle előfordulásait a képzőművészetben, irodalomban. Másrészt esztétikai élmény, hiszen a szerző szépirodalmi igénnyel teszi mindezt, nagyfokú líraisággal. Mindezeken túl mélyen spirituális élmény, ahol kép és szöveg elmélkedésre, megállásra, meditációra késztet.

Aki a szerzőt ismeri, tudja, hogy az, ahogyan a világot szemléli, meghökkentő, különleges, rendkívül egyedi. Egyszóval: „művészi”, de semmiképpen sem a szó elvontságot hangsúlyozó értelmében. Művészi úgy, hogy rejtett összefüggésekre lesz figyelmes, és olyan nézőpontokat nyit meg, fedez fel, amelyek mellett hajlamosak vagyunk elsiklani. A kötet koncepciójára, formájára, nyelvére egyaránt érvényes ez, és a különös hatás, amelyet a mű befogadása kelt, minden bizonnyal ebből eredeztethető.

A Liliomok kertje gazdag és burjánzó vidék, amelynek felfedezése közben az olvasó különleges kaland részese lesz, hiszen rá- rádöbben, hogy ez a motívum mennyire jelen van a maga életében is. E sorok írójában legalábbis rendre a legszemélyesebb emlékeket hívta elő egy-egy bekezdés. Hiszen a liliom ott van a cserkészjelvényben, középiskolai címerben, sőt, egy kert emlékében is. Érdekes hatásmechanizmus ez, mert egyénre szabottan válik az élmény rendkívül személyessé.

Ami a kötetnek az intellektuális-esztétikai-spirituális rétegeit átszövi, az a szokatlanul feminin lírai hang, amely olykor magának a virágnak a helyzetéből csendül fel, máskor egy meghatározhatatlan elbeszélő szólal meg általa.

Liliomok kertje – kétértelmű cím. Mert ez lehet egy kert, amelyben liliomok vannak, de lehet egy olyan kert is, amely a liliomoké. Ez utóbbi esetben mi található a kertben? Talán mi magunk, emberek? Az érzéseink? A hitünk? A kultúránk? Paál Zsuzsanna kötete mindkét olvasatnak lehetőségét kínálja.
Egy lélegzettel elolvasható. Egy mély, üdítő, megtisztító lélegzettel. És mivel ilyet manapság talán ritkán élünk át, igencsak érdemes többször kézbe venni.

Horváth Dániel írása