A 21. Század Társaság márcusi összejövetele

Brexit: ugrás a sötétbe
Losoncz Miklóssal, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanárával Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztője beszélget.
Házigazda: Kocsis András Sándor


Az EU-tagságról 2016. június 23-án tartott brit népszavazás mögött rövid távú belpolitikai megfontolások húzódtak meg, nem várt eredménye azonban súlyos gazdasági és politikai következményekkel járt elsősorban az Egyesült Királyságra, kisebb mértékben az Európai Unióra nézve. A könyv a népszavazás és az azóta eltelt időszak fejleményei mögött meghúzódó tényezőket mutatja be. Így elemzi az Egyesült Királyság ellentmondásos helyzetét az EU-ban, a brit kulturális örökséget, beleértve a gyarmati múlt továbbélését az emberek mentalitásában, a bevándorlást, az angolszász gazdasági és társadalmi modell ellentmondásait, beleértve a vagyoni és jövedelemkülönbségek fokozódását, a közvélemény és a média megváltozott szerepét (hamis hírek), valamint a brit politikai elit hamis realitásérzékét. Külön fejezet foglalkozik a brit kilépés EU-ra gyakorolt hatásaival.