Artner Annamária könyvbemutató - Marx 200

Az Eszmélet zsebkönyvtár sorozatának első kötete
Marx öröksége, a munka helyzete és a felzárkózás lehetősége a globális kapitalizmusban
Bemutatják: Szigeti Péter (Eszmélet), Juhász András (angliai gyári munkás, egyetemi hallgató)
Moderátor: Krausz Tamás (Eszmélet)


Artner Annamária nagy szellemi bátorsággal, felkészülten közelít a mai kapitalizmus elemzésének témájához. Nemcsak imponáló történeti és empirikus anyagot felölelő tárgyismerettel rendelkezik korunk transznacionális kapitalizmusáról – benne kitüntetetten a bérmunka világáról –, de a fejletlenebb gazdaságok felzárkózási nehézségeiről is eredeti módon értekezik. Ugyanígy, bátran leplezi le a világhírű(vé tett) Piketty-t, aki bár jó gazdaságstatisztikus, mégsem tud különbséget tenni vagyon és tőke között, s aki képes úgy kritizálni a marxi elméletet, hogy azt saját bevallása szerint sem igazán érti. E kis könyv fő erénye mégsem polemikus oldala, hanem az, hogy a szerző nemcsak Marx aktualitását ismeri és érvényesíti, hanem szorgalmas kutatómunkával valóságos folyamatokat tár fel és magyaráz meg olvasóinak: növekedésről, válságról, ciklusokról, a technológiai fejlődés és a bérmunka viszonyáról; vagy napjaink brazil gazdaságáról és társadalmáról mint a függő pályás fejlődés paradigmatikus esetéről. Mégpedig meggyőzően. / Szigeti Péter

A szerzőről
Artner Annamária, a közgazdaságtudomány kandidátusa (CSc), az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, a Milton Friedman Egyetem habilitált főiskolai tanára.

A kiadóról
Az Eszmélet folyóirat 1989-es megjelenése óta vállaltan a rendszerkritikai gondolkodás fóruma, mely következetesen szemben áll a kapitalizmussal, annak extrém egyenlőtlenségeivel, természet- és emberromboló jellegével, pusztító háborúival. Lapunk három évtizedes fennállása alatt mindvégig a „tőkén túli” világ, a humanista, önigazgató-közösségi társadalom alternatíváját képviselte – fenntartva a marxi eredetű, antikapitalista elméleti hagyományt, és természetesen folyamatosan reflektálva a gyakorlati cselekvés lehetséges módozataira, útjaira is.
A kapitalizmus elhúzódó, strukturális válsága egyre több ember számára válik nyilvánvalóvá. A rendszer megmentéséért azonban – ahogy azt a történelmi tapasztalatok is mutatják – semmi sem túl drága: a fasizmus és a különféle tekintélyuralmi rendszerek felemelkedésének, a régi-új rasszista ideológiák kétségbeejtő terjedésének és az elnyomás minden eddiginél „tökéletesebb” módozatai uralomra jutásának lehetünk tanúi napjainkban. A válságnak része a teljes gondolati kiüresedés, az alternatíva nélküliség, a rendszerben való abszolút feloldódás.
Most induló zsebkönyvtár sorozatunk – amelynek első kötete Artner Annamária munkája – olvasóink és támogatóink odaadó segítségével jöhetett létre. Célja, hogy a fennálló rendszer minél teljesebb, tudományos igényű megismerésén és bírálatán keresztül intellektuális muníciót nyújtson az egyre szélesebb körben terjedő rendszerkritikai-antikapitalista mozgalmak és az alternatív kulturális és gazdálkodási kísérletek számára.