Mini körút Csehországban

Németh György filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolója

cseh körút


Nevezhetjük Európa ékszerdobozának is Csehországot, hiszen a csöppnyi ország sok szépen megőrzött történelmi várossal, látnivalóval, természeti nevezetességgel büszkélkedik. Nehéz elképzelni, hogyan szorult ilyen kis helyre ennyi szépség, pedig Csehországot épp úgy sújtotta a szocializmus hanyagsága, akár csak Európa keleti felének többi országát. A 60 perces filmben megtekintjük második legnagyobb városának, Brnónak nevezetességeit, majd megcsodáljuk a dél-morvaországi Telč városát, ahol a főtér töké­le­tes­sége minden képze­letet felülmúl. Kirándulást teszünk a nyugat-csehországi Karlovy Varyba, Európa egyik híres fürdő­váro­sába. A szép fekvésű városban ma is sok pompás épület emlé­keztet az Osztrák-Magyar Monar­chia idősza­kára. Egy han­gu­la­tos kisváros, Český Krumlov a kö­zép­kor­ból ránk maradt gyöngy­szem, az UNESCO vi­lág­örök­ség része. A Vltava folyó ka­nya­ru­la­tában el­he­lyez­kedő óvárosa és meg­hök­ken­tően érdekes vára sokáig emlé­ke­zetes marad a tu­ris­ták­nak. Prága az elmúlt években a világ egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb városa lett, köszön­heti ezt az európai fő­vá­ro­sok sorában egyedül­állóan érin­tetlen vá­ros­ké­pé­nek, a közép­kortól a szecesszióig szinte minden időszakot felö­lelő építé­szeti örök­ségének. Vá­ros­né­zés során felkeressük a Hradzsint, a Szent Vitus-ka­ted­rá­list, az Arany­mű­vesek utcáját, a Károly-hidat, az Óváros terét a vá­ros­há­zá­val, a Vencel teret és még sok egyéb látnivalót. Bizonyára sokak kedvenc turista célpontja Csehország, mégis érdemes feleleveníteni a már megélt legszebb pillanatok emlékeit.        A vetítés köszöntővel egybekötött gitárzenével kezdődik.