Életreszóló Olvasmányok

Havonta elemzünk jelentős (érettségi tételgyanús) irodalmi műveket Diószegi Endre tanár úrral.

Az 1. órán Arany János történelemszemlélete lesz a téma.
Toldi, Toldi estéje, Buda halála és Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival


életre szóló olvasmányok